AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP

Vážení zákazníci, 

v zázemí parku musíte mít nasazený respirátor, na trampolínách při skákání respirátor ani roušku mít nemusíte.

Nadále již není potřeba se prokazovat Tečkou či jiným certifikátem o prodělání nemoci či očkování. 

 

Děkujeme za respektování 

team JumpPark