AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PRO VSTUP

Vážení zákazníci, 

v zázemí parku musíte mít nasazený respirátor, na trampolínách při skákání respirátor ani roušku mít nemusíte.

Při vstupu do parku se cvičící osoby na recepci prokážou jedním z následujících způsobů:

a) Děti ve věku 12 - 18 let negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin 

b) Potvrzením od doktora o prodělané nemoci ne starší než 180 dní. 

c) Potvrzením o ukončeném očkování proti onemocnění Covid 19 - alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky

d) Potvrzením o 1. dávce očkování + negativním PCR testem, který není starší než 72 hodin

Platí i pro neskákající doprovod, pokud bude na skákající čekat v parku. 

Neplatí pro děti do 12 let.

 

Děkujeme za respektování těchto nařízení

team JumpPark